اینجانب سید محمد سادات کیایی، با امضای محمد کیایی، در مهر سال ۱۳۳۵ متولد شدم و در سنین هفت الی هشت سالگی تمایلات خوشنویسی را در خود احساس کردم و آهسته آهسته اوج می گرفت و بالاخره درسن یازده سالگی نزد استاد بزرگ خوشنویسی، جناب استاد غلامحسین امیرخانی، که البته همشهری بودن دراین حضور تاثیر بسزایی داشت رفتم و به سرعت جذب کار و شخصیت ایشان گردیدم