شرکت ایرتمپ در سال 1350 در ایران با هدف انتقال تکنولوژی روز اروپا و نیز تامین تجهیزات تهویه مطبوع و حرارت مرکزی مورد نیاز کشور تاسیس گردید. رشد سریع شرکت سبب جلب توجه شرکت فرولی ایتالیا گردید، به طوری که در سال 1351 به عنوان نماینده انحصاری شرکت فرولی و لامبورگینی در ایران انتخاب گردید و 2 سال بعد، 50 درصد سهام آن توسط شرکت فرولی ایتالیا خریداری شد.